Nyereményjáték szabályzat


A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Páratlan 2003 Kft. által üzemeltetett valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban:
Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.
A Játékok szervezője a Páratlan 2003 Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi utca 32.
1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki tagja a Kastélypark Cukrászda Facebook rajongói oldalának, vagy követi a Kastélypark Cukrászda
Facebook oldalt a https://www.facebook.com/kastelyparkcukraszda oldalnak, vagy kommentálja illetve reakciót jelez a nyereményjátéknak meghirdetett
poszthoz (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a
nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője
járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
 a Páratlan 2003 Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
hozzátartozói.
2. A Játék leírása
A Játékokra a Páratlan 2003 Kft. szervezhet játékot a Kastélypark Cukrászda Facebook oldalán is. Az adott Játék leírásai mindig az adott meghirdetett
posztban kerül leírásra. A Játékhoz regisztráció, jelentkezés, feliratkozás nem szükséges, érzékeny és személyes adatok nem kerülnek feldolgozásra.
3. A Játék időtartama
A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és
befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
4. Jelentkezés a Játékra
A Játékra jelentkezni
- valamennyi, az adott Játékkal kapcsolatban leírt feltétel teljesítésével, Facebook-on történő szabályos aktivitással.
A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a kiírásban szereplő összes pályázati feltételt teljesíti.
5. Nyeremény
A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák, ami általában 1 darab a megnevezett nyereményből, kivéve, ha leírás másként nem rendelkezik.
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.
6. Sorsolás
A Játékosok között, vagy a feliratkozók között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a
Páratlan 2003 Kft. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.
7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket Facebook üzenetben illetve publikus posztban értesítjük, de a weboldalon, illetve a Facebook-on közzétett nyertesek között felismeri magát,
kérjük, jelentkezzen az info@kastelyparkcukraszda.hu e-mail címen, neve, felhasználóneve, e-mail címe megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik
játékban és mikor nyert.
8. A nyeremények kézbesítése
A nyereménytárgyak esetén, a Páratlan 2003 Kft személyesen adja át a Kastélypark Cukrászdában azt a nyerteseknek.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele
meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Páratlan 2003 Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.
9. Facebook játékok esetén
A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség
alól a játékban résztvevőkkel szemben.
A játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely a https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines oldalon
megtalálható.